VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
     Kupující uzavřením závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
 
OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
     Objednávat lze jak přes tento internetový přístup pomocí nákupního košíku, tak i pomocí telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
     Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží, které je uvedeno konkrétně v naší nabídce a v uvedeném stavu.  Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva se uzavírá potvrzením objednávky.
 
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
     Objednávka je přijata okamžikem uzavření objednávkového formuláře, potvrzení objednávky bude zasláno e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. Případně způsobem jakým byla objednávka uskutečněna. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
 
ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
     Každou objednávku lze do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.
 
ÚHRADA A POŠTOVNÉ
     Cena za zboží včetně poštovného je zobrazena před ukončením procesu objednávání. Objednané zboží  zasíláme pomocí České pošty a to doporučeně. Platbu lze realizovat buď předem na účet, nebo  při dodání zboží na dobírku, či při osobním odběru na provozovně. Poštovné je odvislé od váhy záasilky a způsobu úhrady. ( platba předem na účet - dobírka )

 DODACÍ LHŮTA
     Dodací lhůta je odvislá od dodání Českou poštou. Zásilka je podána k doručení nejdéle do tří dnů ode dne připsání platby na náš bankovní účet. Při volbě osobního odběru je zboží k dispozici k po dobu sedmi pracovních dnů, není-li individuálně dohodnuto jinak.
 
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
     Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nás o tom neprodleně informovat a musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu doručit zpět v uvedené lhůtě a to buď osobním předáním nebo zasláním poštou (určující je datum odeslání).  Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající obratem zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi.
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
     Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodejce a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se prodejce zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky.